رئیس اداره پژوهش و فناوری

    رئیس اداره پژوهش و فناوری

                                                          

                                         مهندس علیرضا رمضانی

                                                                                                                                      

تحصیلات دانشگاهی :

کارشناسی رشته مهندسی عمران -عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ( دانش آموخته ممتاز سال 1375)

کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  (1395)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رفتار بیرون کشیدگی الیاف قلاب دار از ماتریس پایه سیمانی

سوابق اجرایی :

سرپرست اداره پژوهش و فناوری واحد هشتگرد از تاریخ 95/06/01 لغایت 97/03/31

عضو متخصص کمیته اجرایی فناوری اطلاعات واحد هشتگرد

عضو کمیته سامانه استانی ساهای استان البرز

کارشناس عمران مرکز دانشگاهی فراهان تحت پوشش واحد اراک از سال 1377 الی 1382

رئیس امور فنی و عمرانی واحد فراهان از سال 1382 الی 1385

مدیر کل فنی و عمرانی واحد فراهان از سال 1385 الی 1395

عضو شورای عمرانی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی تا سال 1395

دارای پروانه اشتغال پایه یک (با صلاحیت ارشد ) نظام مهندسی ساختمان

دارای گواهی نامه بین المللی بازرسی جوش ( جوشکاری سازه ها)

عضو کمیته های کنترل مضاعف نظارت و استحکام بنای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از سال 1387 تاکنون

مهندس نمونه سال 1394 از سوی نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

عضو ستاد اقامه نماز و هیات امنای مسجد واحد فراهان در سالهای 1390 تا 1394

کارشناس خبره دادگستری از سال 1377 تاکنون

 

 

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸