ریاست دانشکاه

ریاست واحد

 

دانشیار پایه ۱۹ گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

عضو کمسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

تحصیلات دانشگاهی:

دانش آموخته رتبه اول دوره ششم دکتری حرفه ای دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی واحد کرج (۱۳۷۶)

دانش آموخته رتبه اول دکتری تخصصی انگل شناسی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

سوابق فعالیت های آموزشی و دانشجویی:

استاد نمونه ی دانشگاه در سال ۱۳۹۴

سوابق اجرایی:

سوابق اجرایی دانشگاهی:

عضو شورای پژوهشی دانشکده دامپزشکی واحد کرج از سال ۱۳۷۸ تا کنون

رئیس اداره امور آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی واحد کرج ۷۹-۱۳۷۷

رئیس اداره امور پژوهشی دانشکده دامپزشکی واحد کرج ۱۳۸۲-۱۳۷۹

مدیر گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی واحد کرج ۱۳۸۵-۱۳۸۳

مدیر کل پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۸۶-۱۳۸۵

آخرین سمت قبلی، معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از ۱۳۸۶ تا کنون

عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال ۱۳۸۶ تا کنون

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۸۸-۱۳۸۶

رئیس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از ۱۳۸۶ تا کنون

رئیس شورای معاونین دانشجویی منطقه ۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۸۷ تا کنون

عضوشورای انتشارات منطقه ۱۲ از ۱۳۸۹

عضو شورای طرح و برنامه منطقه ۱۲

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه ۱۲

سوابق فرهنگی و اجتماعی:

عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه از سال ۱۳۸۷ تاکنون

عضو شورای فرهنگی دانشگاه از سال ۱۳۸۶ تاکنون

عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

عضوکمیته بررسی صلاحیت اساتید دانشگاههای استان البرز

عضویت در مجامع علمی بین المللی:

عضو جامعه جهانی دامپزشکی

عضو آکادمی جهانی علوم ( WASET ) ( شاخه علوم بیولوژی )

آخرین سمت دانشگاهی

قائم مقام رئیس و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

عناوین علمی و فعالیت های پژوهشی:

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۸۵

طراحی و راه اندازی ۵ آزمایشگاه تخصصی آموزشی پژوهشی در دانشگاه

استاد راهنمای بیش از ۵۰ پایان نامه تحقیقاتی دکتری دامپزشکی

استاد مشاور بیش از ۶۰ پایان نامه تحقیقاتی دکتری دامپزشکی

مجری و همکار ۲۰ طرح تحقیقاتی دانشگاهی و برون دانشگاهی

دبیر علمی اولین کنگره دانشگاهی بیماریهای مشترک انسان وحیوانات ۴ ۱۳۸

دبیرعلمی پنجمین کنگره ملی زئونوزها ۱۳۸۶

دبیر علمی ۱۸ کنگره ملی دامپزشکی ایران ۱۳۹۳

شرکت و ارائه ۱۹ مقاله علمی در کنفرانسهای بین المللی انگل شناسی، فارماکولوژی و دامپزشکی در کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیه، بلژیک، جمهوری چک، برزیل و نیوزیلند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲

مقاله علمی پژوهشی و ISI در مجلات علمی

تألیف ۲ عنوان کتاب علمی آموزشی-دانشگاهی (۱۳۸۹)

ترجمه ۲ عنوان کتاب علمی آموزشی-دانشگاهی (دردست چاپ)

افتخارات کسب شده:

رئیس نمونه شورای معاونین دانشجویی کشور ۱۳۸۷

معاون دانشجویی نمونه واحدهای دانشگاه ۱۳۹۰

 

فایل رزومه