ارتباط با کارشناسان گروه

دانشجویان و اساتید می توانند از لینک های زیر جهت ارتباط با کارشناسان خود استفاده نمایند ، همکاران ما دراسرع وقت پاسخ شما را خواهند داد .

                                    
                                

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۹