مسئول اداری

 

آقای جلال قربانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی بین المللی

سمت : مسئول امور اداری و منابع انسانی

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹