چارت دروس

چارت آموزشی

چارت دروس رشته های مقطع کاردانی :

کاردانی پیوسته حسابداری - کاردانش

کاردانی پیوسته حسابداری ( فنی و حرفه ای )

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته معماری - فنی و حرفه ای و کاردانش

کاردانی ناپیوسته معماری -

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کاردانی

 

 


چارت دروس رشته های مقطع کارشناسی :

مهندسی عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر ورودی قبل از 93

کارشناسی پیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر ورودی 93 و 93 به بعد

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کارشناسی حقوق ورودی  92 به بعد

کارشناسی حقوق ورودی  91

کارشناسی حقوق ورودی  90

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی صنایع (( دروس اختیاری ))

کارشناسی مهندسی عمران -نقشه بردلری 

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

کارشناسی پیوسته حسابداری

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کارشناسی نا پیوسته

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته مکانیک

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

کارشناسی پیوسته برق

 


 

چارت دروس رشته های مقطع کارشناسی ارشد :

چارت گروه کارشناسی ارشد گروه حسابداری

 

 
آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۵