معاونت مالی و اداری

 

           

معاونت اداری مالی

لینک ارتباط با معاونت

  رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

 

 

اسماعیل ابراهیمی
مرتبه علمی: مربی
مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری

 

سوابق تحصیلی:

دانش آموخته  ممتاز کارشناسی حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی تهران  1386

دانش آموخته ممتاز  کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران    1389

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 

سوابق اجرایی:

 حسابرس ارشد موسسه حسابرسی هشیار/ بهمند  89-1386

 مدیر امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد  92-1390

مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد93-1392

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد 1393 تاکنون

عضو کمیته برنامه و بودجه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد 1393 تاکنون

عضو شورای اداری و مالی و کمیته موارد خاص اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز 1394 تاکنون

عضو شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان  دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز 1394 تاکنون

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸