معاونت آموزشی و دانشجویی فرهنگی

درباره معاونت آموزشی و دانشجویی فرهنگی

 

آقای دکتر ولی اله کوهدار

 

دکتری تخصصی در رشته بهداشت مواد غذایی و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1395 با دانشگاه با واحد هشتگرد آغاز نموده اند.

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

1- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال  1381.

2- رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 95_1393.

3- نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در کمیته های تهیه و تدوین استاندارد

4- مدیرگروه کاردانی و کارشناسی دانشگاه ازاد کرج  از سال 1390 تا 1395 همکاری داشته اند

5_عضو شورای پژوهشی دانشکده دامپزشکی - واحد کرج (1385 – 1386)

6_ عضو ستاد اقامه نماز از سال 1394 تا به حال.

7_ رابط هم اندیشی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده دامپزشکی از سال 1392 تا به حال.

8_ عضو هیأت مدیره جامعه دامپزشکی ایران از سال 1395.

9_ مدیر گروه کاردانی دانشکده دامپزشکی - واحد کرج (1383 – 1385)

10_ عضو گروه بهداشت وکنترل مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.