تابلو اعلانات دانشگاه

انتخاب واحد ورودی های جدید توسط گروه انجام می شود و نیازی به مراجعه حضوری برای انتخاب واحد نمی باشد.

دانشجویان ورودی جدید در مرحله ثبت مشخصات و ارسال مدارک از طرق اینترنت، پرداخت شهریه به صورت اینترنتی ندارند و به هنگام مراجعه حضوری پرداخت می کنند.

 


آرشیو اخبار