تابلو اعلانات دانشگاه

برنامه ثبت نام ورودی های جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشجویان گرامی مسئولیت رعایت پیش نیاز و همنیاز در مرحله انتخاب واحد به عهده دانشجویان می باشد لذا با در نظر گرفتن چارت دروس، نسبت به انتخاب واحد اقدام فرمائید.

در صورت بروز اشکال در انتخاب واحد می توانید با شماره 09108630264 تماس حاصل فرمائید.


آرشیو اخبار