تابلو اعلانات دانشگاه

پذیرفته شدگان جدید، جهت ثبت نام به سامانه ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان جدید به آدرس edu.hiau.ac.ir مراجعه فرمایند.

دانشجویان گرامی مسئولیت رعایت پیش نیاز و همنیاز در مرحله انتخاب واحد به عهده دانشجویان می باشد لذا با در نظر گرفتن چارت دروس، نسبت به انتخاب واحد اقدام فرمائید.

در صورت بروز اشکال در انتخاب واحد می توانید با شماره 09108630264 تماس حاصل فرمائید.


آرشیو اخبار